1.  H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε» , που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας (Πάροδος Βρυσακίων αρ. 30, Τ.Κ. 26334) , με ΑΦΜ 800563867 ( ΔΟY Γ’ ΠΑΤΡΩΝ )  η οποία έχει αναπτύξει σύστημα δικαιόχρησης καταστημάτων-καφεκοπτείων υπό το σήμα «COFFEE ISLAND» (εφεξής καλούμενη «COFFEE ISLAND» ή και Διοργανώτρια εταιρεία), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://ellinikos.coffeeisland.gr/ την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “ ΨΗΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;”. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών  ,οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους , καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας .

4. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται για δεκαεπτά (17) ημέρες  και συγκεκριμένα από την 15-12-2017 (ώρα 00:00) έως και την 31-12-2017 (23:00).

5. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα πρέπει: α) Είτε να επισκεφθεί ένα οποιοδήποτε κατάστημα Coffeeisland , απ΄όπου  με την αγορά μιας οποιασδήποτε συσκευασίας φρεσκοσυσκευασμένου ελληνικού καφέ, θα βρίσκει ένα μοναδικό κωδικό ως αυτοκόλλητο πάνω στον προϊον , β) Είτε να πραγματοποιήσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του www.coffeeisland.gr μιας οποιασδήποτε συσκευασίας φρεσκοσυσκευασμένου ελληνικού καφέ, κατά την παραλαβή της οποίας θα λαμβάνει ως αυτοκόλλητο επί της συσκευασίας ένα μοναδικό κωδικό .

 Στη συνέχεια και υποχρεωτικά εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού θα εισέρχεται στο microsite της ενέργειας  (http://ellinikos.coffeeisland.gr/) είτε θα σκανάρει το QR code που βρίσκεται πάνω στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην συσκευασία, όπου  με την εισαγωγή του μοναδικού ως άνω κωδικού αυτό θα «ξεκλειδώνει» , επιτρέποντας στο χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),  καθώς και να επιλέξει τη φράση «συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής»,  η οποία θα συνιστά έναν υπερσύνδεσμο (http://ellinikos.coffeeisland.gr/terms) που θα οδηγεί τον χρήστη στους παρόντες όρους συμμετοχής. 

6. Όλοι οι κατά τα ως άνω συμμετέχοντες,  θα μπαίνουν σε ηλεκτρονική κλήρωση και εκατό (100) απ΄ αυτούς , θα κερδίσουν ελληνικό καφέ για όλο το έτος 2018 σε είκοσι τέσσερις 24 συσκευασίες των 200γρ , παραδοτέες είτε σε δύο (2) φορές, δηλαδή ανά 6 μήνες είτε σε μία (1) φορά, δηλαδή τον Ιανουάριο 2018. Ο κάθε νικητής μπορεί να επιλέξει είτε Special 200g, είτε Παραδοσιακό 200g είτε decaf 200g. Μπορεί εφόσον το επιθυμεί να συνδυάσει περισσότερες από μία (1) από τις άνω κατηγορίες.

7. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1-1-2018  και ώρα 00:01 μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος  που θα τρέξει την ως άνω προγραμματισμένη ώρα και θα κληρώσει τα δώρα στους τυχερούς νικητές.  Συγκεκριμένα η ανάθεση θα γίνει με τυχαίο τρόπο , καθόσον το εν λόγω πρόγραμμα αριθμώντας  τους  συμμετέχοντες θα επιλέγει  έναν τυχαίο αριθμό από το 1 έως και τον αριθμό των συμμετεχόντων και εφόσον ο κληρωθείς δεν έχει πάρει ήδη δώρο θα τον πιστοποιεί σαν νικητή.  Αν έχει πάρει δώρο θα παίρνει νέο τυχαίο αριθμό μέχρι ο επιλαχών να μην έχει κερδίσει ήδη δώρο. Αυτό θα γίνει μέχρι να αποδοθούν και τα εκατό (100) δώρα.  

 

8. Ταυτόχρονα , οι νικητές θα λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και αυτοματοποιημένο μήνυμα (sms). Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την διοργανώτρια εταιρεία μέσω email στο info@coffeeisland.gr, ώστε να δηλώσουν τη διεύθυνση που επιθυμούν για την παραλαβή των δώρων. Το email με τα στοιχεία τους πρέπει να στείλουν έως την Τετάρτη 10/01/2018. Με το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως χάνει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

 

9. Απαραίτητη για την παράδοση του δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου.

 

10. Σε περίπτωση που συμμετέχων, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι κέρδισε αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. 

 
11. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της εν λόγω ενέργειας , ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, το κάθε δώρο είναι προσωπικό και  αμεταβίβαστο.

 

12. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από το ως άνω site της ενέργειας . 

 

 13. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος.  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. 

 

14. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας  , καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του Διαγωνισμού η Coffee Island συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία και  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα του και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) , εκτός και  αν αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη Coffee Island (Πάροδος Βρυσακίων αρ. 30 , Τ.Κ. 26334, Πάτρα  και στο τηλέφωνο 2610643679) και να ασκήσει τα δικαιώματά της ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

15. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια , σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

 

16. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  http://ellinikos.coffeeisland.gr/terms.

 

17. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των εταιρειών , η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. 

 

18.  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα σε οποιοδήποτε  Δώρο.  

 

19. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας .